Aktuálně…

Koordinační centrum seniorů Ostrava, z.s. pro další etapu

Koordinační centrum seniorů Ostrava, z.s. (dále jen KCSO), má za sebou řadu let aktivit, naplňujících především  jeho název. Je to výměna poznatků a zkušeností, vzájemná spolupráce a pomoc mezi různými formami organizací aktivních seniorů v Ostravě. Předpokládáme, že díky aktivním dobrovolníkům z řad seniorů budeme v těchto činnostech pokračovat i nadále, a stejně úspěšně.

Uplynulé roky byly na aktivity hodně bohaté. Zmíním např. přednášky, besedy, exkurse, zájezdy, společenské a sportovní zápolení, setkání klubů a další…  Ve stejném duchu hodláme navázat i v dalších létech. O všech připravovaných akcích v příštím roce se určitě dozvíte v našem časopise SeniorTip, ale také na pravidelných měsíčních schůzkách vedoucích klubů, které vedení KCSO s nimi pořádá. Mimochodem členství v KCSO je otevřené všem organizacím, ale i jednotlivcům. Členský příspěvek se nevybírá.

V posledních letech navíc KCSO reprezentuje ostravské seniory v Radě seniorů Statutárního města Ostravy, což je orgán primátora města. Reprezentuje aktivně. Pokud si ještě někdo vzpomene, jedním z výdobytků našich kontaktů s vedením města bylo ono snížení věkové hranice pro bezplatnou městskou hromadnou dopravu na 65 let. Dnes už to bereme jako samozřejmost. Posledním realizovaným  zatím ve „zkušebním provozu“ –  jsou tzv. hřbitovní středy, tedy zvýšená ostraha Městské policie na vybraných hřbitovech vždy ve středu mezi 10. a 14. hodinou.

Vedení města  jak známo se obměňuje po čtyřech letech. Před nedávnem jsme se, my – aktivní senioři, zúčastnili voleb do zastupitelstev  měst a obvodů. V návaznosti na jejich výsledky se nově ustavují všechny řídící orgány města a stejně tak bude obnovena i činnost Rady seniorů. Pro ni již máme připraven další bod jednání, a to racionalizaci v oblasti tzv. senior-taxi. Jak víte, je to hit dnešní doby. Všechna větší města postupně zřizují, rozšiřují a zkvalitňují tuto, v civilizovaném světě obvyklou, formu sociálních služeb; v Ostravě pak (některé) městské obvody. My ale razíme zásadu, že by mělo jít o všechny seniory města. Domníváme se, když tu máme vedle velkých i malé obvody, že by bylo racionální (obdobně jako v Brně, Plzni  i jiných městech), aby se proto celá věc řešila na úrovni celoměstské.

No a jaký je Váš názor?

RNDr. Jiří Kovář