Krajská rada seniorů MSK

Připravuje:

Slavnostní setkání seniorů kraje – Mezinárodní den seniorů

Krajské koordinační centrum spolku Seniors, z.s. společně s Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK) organizuje v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů slavnostní setkání seniorů kraje spojené s vyhodnocením výsledků kampaní krajské rady za rok 2020 a 2021 dne 1. října 2021 v Českém Těšíně. Hlavním partnerem oslav je Moravskoslezský kraj a významným partnerem je město Český Těšín.

Setkání proběhne ve dvou částech. V první části bude dopoledne proveden svoz seniorů kraje čtyřmi autobusy do města Český Těšín. Tito účastníci budou provedeni historickými a technickými pamětihodnostmi Těšínska ukončené obědem.

Po obědě druhou částí vyvrcholí setkání v Kulturním a sportovním středisku, kde od 13.30 hodin proběhne kulturní program spojený s vyhlášením výsledků kampaní KRS MSK. Této části se zúčastní i naši hosté a zástupci seniorských organizací města Český Těšín.

Vážení senioři MSK,

vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlou akci s určitou finanční náročností, jsme nuceni vybrat od účastníků 1. části oslav částku 150,- Kč pro zajištění oběda. Tuto částku je nutné zaslat na náš účet 2200911983/2010, VS 01102021, SS tel.č. účastníka (bez předvolby státu). Platbu zaslat nejpozději do 31.srpna 2021. Uzávěrka přihlášek rovněž do 31.srpna 2021. V autobusech obdržíte stravenky od jednotlivých vedoucích autobusů. Odpoledne organizátoři zabezpečují v rámci odpoledního programu drobné občerstvení všech účastníků. Žádám všechny zájemce o potvrzení účasti do 31.srpna 2021 na e-mailové adrese aktivity-krs@ms-seniors.cz, ať můžeme objednat a naplánovat trasy autobusů.

Upozornění: pořadatelé si vyhrazují právo vzhledem k omezující kapacitě sálu pro oslavy případně omezit počty přihlášených účastníků jednotlivých organizací

Krajské koordinační centrum spolku Seniors, z.s. Krajská rada seniorů

JUDr, RNDr. Jaroslav Lom předseda

Ing. Pavel Gluc