O nás

Víte, co je KCSO?

Senioři se podle odborníků dělí do několika, minimálně tří skupin. Jednou z nich jsou tzv. exkluzivní senioři. To není žádná urážka či nadávka. Exkluzivní senioři jsou ti, kteří se mohou i přes svůj „vyšší“ věk nejen plně postarat sami o sebe, ale být aktivní v různých směrech a dokonce se k tomu i sami organizovat. K dispozici je jim řada zařízení (nejčastěji kluby důchodců či kluby seniorů), seniorské sekce různých sdružení, ale i vlastní spolky.

Stejně je tomu i v Ostravě. Aktivní důchodci využívají různá zvýhodnění – od městské dopravy až po kulturní a společensko-zábavní či sportovní akce. Řada informačních zdrojů (tiskoviny, internet, lokální televize) jim to usnadňuje.

Přesto někteří aktivisté pociťovali jistý nedostatek ve vzájemné informovanosti a proto – zhruba na přelomu století – dobrovolně a iniciativně vytvořili společný orgán, který se dnes jmenuje Koordinační centrum seniorů Ostrava, tedy zkratkou KCSO. Organizační základnu jim vytvořila Společnost Senior (dnes zapsaný spolek), v Moravské Ostravě, Na Jízdárně.

Pravidelně, měsíčně, se zástupci seniorských sdružení města scházejí, vzájemně se informují a konzultují věci společného zájmu. Některé z nich nejsou řešitelné vlastními silami a vyžadují součinnost, finanční nebo organizační podporu a pomoc firem i orgánů veřejné správy. Právě vůči orgánům řízení města směřoval (dnes již můžeme říci) úspěšný námět na vytvoření Rady seniorů Statutárního města Ostravy, ve které jsou zastoupeni reprezentanti KCSO a představitelé města.
Pro jednání Rady seniorů SMO připravilo KCSO – vedle svých průběžných úkolů – seznam věcných okruhů, na kterých jsou senioři významně zainteresováni. Na prvním jednání Rady, které se uskutečnilo ve čtvrtek 25. 6. t. r., byla na pořadu doprava. Projednávaly se různé náměty, jak z oblasti veřejné (městské) dopravy, tak vstřícné kroky vůči seniorům v individuální dopravě (parkování, vyhrazená stání) a účelové dopravě (senior taxi). Představitelé města potvrdili závazek, přijatý v koaliční smlouvě, uplatnit už v příštím roce m. j. snížení věkové hranice pro bezplatnou přepravu v rámci města z dosavadních 70 na 65 let. Další body budou projednány se starosty městských obvodů.

KCSO tím prokazuje, že je skutečným reprezentantem zájmů ostravských seniorů a je tak chápáno i ze strany města. Na činnosti centra se samozřejmě podílí i zástupci ODEK „My 50+“ a se skromností nám vlastní jen podotýkáme, že právě návrh na snížení věkové hranice pro bezplatnou městskou dopravu vzešel z našeho spolku.

Ing. Ludmila Holubová
Místopředseda KCSO
Seznam organizací, které vyplnily Registrační list:

1.Klub důchodců Vysoké pece Ostrava         Eva Šrubařová
2.Senior klub VŠB-TU Ostrava    Doc.Ing.J. Ullrych, CSc.
3.MENS SANA o.s.                   Mgr. Jaroslava Saidlová
4.Senioři ČR - MO Ostrava                   Anna Pinterová
5.Společnost senior,z.s.            Ing. Ludmila Holubová
6.Českomoravský odb.svaz prac.školství  Mgr.Marie Návratová
7.Klub důchodců BC MCHZ Ostrava         Ing.Miroslav Knopp
8.SENIORS, z.s.                     Ludmila Matějková
9.KD Koksovna ARCELOR MITTAL           Dagmar Vlasáková
10.KD závod 14 ARCELOR MITTAL              Otto Skulina
11.ŠŠ prof.Z.Matějčka, Ostrava-Poruba    Vladislav Minerva
12.Svaz tělesně postižených              Daniela Súkupová
13.SOS MaS,z.s.                  Marcela Reichelová
14.Komunitní centrum Gabriel         Danuše Hanáková
15.Klub zlepšovatelů – seniorů             Ing. Lumír Bula
16.SeniorPro o.s., Praha                   Barbora Šmídová
17.Senioři ČR Petřkovice                 Alena Sanetríková
18.Veteráni policie ČR, z.s.             Bc. Josef Pekárek
19.Klub seniorů DPS Astra                  František Boháč
20.Spolek Počteníčko                         Ivan Sekanina
21.KD při Měst.řed.policie Ostrava     JUDr. Karel Vašíček
22.Univerzitní klub seniorů, z.s.    Marie Krahulíková
23.Spolek senioři Martinov         Rudolf Berger
24.Senior klub AKORD             Šárka Zubková
25.Spolek AktivSen Kom. centrum Archa    Šárka Šišková
26.TJ KČT Ostrava-Poruba, spolek      Jana Hrnčárková  
27.Sdružení seniorů OSŽ Ostrava hl.n.    Helena Čiklová
Seznam - jednotlivci

1. Červená Helena, Mgr.
2. Gasnárková Terezie
3. Šárská Ružena
4. Martiňáková Alena
5. Kotarbová Eva, Mgr.
6. Zvolánek Pavel

Členové Rady spolku:
neobsazeno       předseda
Ing. Ludmila Holubová  1.místopředseda
Anna Pinterová     2.místopředseda
Mgr. Marie Návratová  členka rady
Bc. Josef Pekárek    člen rady
JUDr. Karel Vašíček   člen rady
Mgr. Eva Kotarbová   členka rady
Pavel Zvolánek     člen rady
Registrační list organizace
Registrační list – jednotlivec