Krajská rada seniorů slaví

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje vznikla 5. května 2011 a slaví 10 let svého narození. Ve své desetileté historii dosáhly řady významných úspěchů a především se snažila zkonsolidovat seniorské hnutí MSK na určité úrovni. Do své činnosti zařadila a včlenila spoustu aktivních seniorských organizací kraje a vytvořila krajskou organizaci RSČR. V současné době krajská organizace má 52 svých členských organizací a včetně seniorských organizací kraje s celostátní působností organizuje téměř 8 000 aktivních seniorů.

Zeptal jsem se na začátky vzniku krajské rady Milana Fabiána, prvního předsedy KRS MSK. Tady jsou jeho odpovědi na dvě otázky:

1/ Jak se rodila krajská organizace seniorů?

Rada seniorů České republiky (RSČR) po svém ustavení jako jeden z hlavních úkolů řešila vytvoření své organizační struktury. Jako první vznikly krajské rady seniorů v Jihomoravském, Plzeňském a Východočeském kraji. Následně přišly na řadu další kraje, mezi nimi i náš kraj.

Základy vznikající Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK) tvořily zástupci velkých seniorských organizací s celostátní působností – Svaz důchodců, železničáři, školaři, odboráři a další pod vedením tehdejšího 1. místopředsedy RSČR Oldřicha Pospíšila, který byl a je občanem našeho kraje. Z doposud mi neznámých důvodů byla koncem roku 2010 oslovena i moje mateřská organizace SENIORS, aby posílila funkcionářský aktiv vznikající KRS MSK. Zastupováním SENIORS jsem byl pověřen já, i když jsem se seniorskou problematikou měl pramalé zkušenosti, jelikož svůj čas jsem v té době věnoval nejmladší generaci. V nově vzniklém kolektivu jsme se dohodli, že povedu přípravný výbor a společným úsilím jsme po několika měsících ustavili KRS MSK.

2/ Jaké byly začátky činnosti KRS MSK?

Po vzniku KRS MSK bylo jasné, že se dal dohromady dělný kolektiv, který byl ochotný a schopný veškerý svůj čas, nad rámec povinností k mateřským organizacím, věnovat KRS MSK a seniorům kraje. Lidi tedy byli, základní zázemí (místnosti k organizační práci) též, ale co nám chybělo, byly finance. Po zjištění, že z ústředí RSČR neuvidíme ani korunu, nám bylo jasné, že naším hlavním partnerem je Moravskoslezský kraj. Po náročných jednáních se nám podařilo zabezpečit první dotace, ze kterých jsme v prvních létech činnosti mohli uspořádat oslavy Mezinárodního dne seniorů, v té době formou setkání seniorů kraje v Těšínském divadle při sledování jeho divadelního představení, a též zahájit tradicí sportovních aktivit – v roce 2012 ještě nazvaných „Krajská sportovní olympiáda“. V dalších létech nám kraj poskytl finanční prostředky i na organizační činnosti, které jsme do té doby sanovali ze svých osobních prostředků. Předsednictvo KRS MSK rozhodlo o organizačním rozdělení kraje po územních okresech, včetně města Ostrava a následně organizovalo metodická zaměstnání se seniorskými organizacemi, které měly o spolupráci zájem. V kulturním prostoru byly organizovány přehlídky uměleckých dovedností seniorů. Realizovali jsme bezpečnostní instrukčně-metodická zaměstnání, zahájili jsme spolupráci s ostravskou Černou Loukou při požádání výstav Život bez bariér, opakované akce „Poznáváme svůj kraj“, navázali jsme družební vztahy s celoslovenskou organizací AKSEN a Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje a organizačně jsme zabezpečovali řadu dalších aktivit.

Jsem upřímně rád, že na celou řadu činností z prvních měsíců existence KRS MSK se v dalších létech podařilo navázat a tyto se v podstatě staly tradičními akcemi.

Na závěr bych chtěl poznamenat, že jsme vykročili krajskou volební konferencí 1. prosince 2020 do nového desetiletí a chceme v mnohém navázat na činnost v desetiletí předcházejícím. Především nadále pokračovat v úspěšném naplňování Programu zdravého stárnutí v oblasti volnočasových aktivit s cílem svým aktivním působením na seniorskou populaci kraje získat další zájemce o vstup do řad krajské organizace RSČR z řad seniorů obcí a měst kraje.

Zpracoval a napsal:

předseda KRS MSK Ing. Pavel Gluc