Orientační pochod

Sdružení seniorů při ČD OSŽ Ostrava hl. n. a Koordinační centrum seniorů Ostrava, z. s. připravili pro členy sdružení a veřejnost na čtvrtek 8. října 2020 Podzimní orientační pochod seniorů v Bělském lese.

Seniorky a senioři na trase pochodu v Bělském lese. | Foto: Josef Zajíc

Technické provedení a zabezpečení závodu v rámci epidemiologických opatření zajistil Sportovní klub orientačního běhu Ostrava v čele s Josefem Juřeníkem členem klubu SKOB Ostrava, členem výboru Sdružení seniorů při ČD OSŽ Ostrava.. Připravil tratě pro přihlášené účastníky a veřejnost. Byly připraveny dvě tratě .

Trať A v délce 4,2 km na mapě Bělský les v měřítku 1: 10 000 a trať B v délce 2,5 km na mapě Výukový areál Bělský les v měřítku 1: 3500 . Na obou byly vytýčeny červenou barvou tratě, tedy kontrolní body, kterými museli seniorky a senioři projít.

Účastníci se sešli v areálu Ostravských městských lesů a zeleně, s. r. o. na ulici Antonína Brože. Josef Juřeník spolu s Renatou Vlachovou (bývalá reprezentantka v OB, která v roce 1972 vybojovala na mistrovství světa bronzovou medaili ve štafetách pro Československo). Závod se konal ve Starých Splavech, provedli instruktáž a v 10,00 hodin senioři ve vlnách v rozmezí tří minut odstartovali do krásného prostředí Bělského lesa.

Nebyli tam sami. Na trase potkávali děti věku prvního stupně jak bažili po vědomostech o lese a sportující žáky základních škol. Po doběhu byli nejrychlejší chodci v obou kategoriích odměněni diplomy, medailemi a drobnými cenami. Po ukončení závodů byla beseda se zástupcem OMLaZ o lesích v Ostravě, jejich údržbě a hospodaření.

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/seniori-absolvovali-v-belskem-lese-v-ostrave-orientacni-pochod-20201008.html