Novinky v Zoo Ostrava

Další Bílý slon míří do Ostravy! Zoo získala ocenění za odchov v přírodě vyhubené ryby a bodovalo i mládě šimpanze.

Bílý slon je oceněním mimořádného chovatelského úspěchu v českých a slovenských zoologických zahradách. Soutěž, která probíhá už od roku 1994, zaštiťuje sdružení Česká ZOO. Do 27. ročníku se přihlásilo 14 zoologických zahrad sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) s 41 významnými odchovy. Zoo Ostrava po sedmi letech získala další sošku, v pořadí již osmou. První místo v kategorii „Ostatní“ patří odchovu vzácné mexické rybky jelečka teuchitlánského. Úspěch zaznamenala zoo i mezi savci – v této kategorii se odchov mláděte šimpanze hornoguinejského zařadil na 3. místo.

Jeleček teuchitlánský je endemitem povodí řeky Ameca v Mexiku. Tato drobná kaprovitá ryba byla vědecky popsána až v roce 1986 s dodatkem, že od roku 1969 ji navzdory intenzivnímu výzkumu oblasti nikdo nespatřil. Druh byl proto považován za vyhubený, byl však znovuobjeven v roce 2001. V roce 2014 však nebyl po usilovném pátrání již v přírodě nalezen. Mezitím se naštěstí dostalo několik jedinců do univerzitních akvárií v mexické Morelii, kde se je podařilo rozmnožit, a díky spolupráci s Goodeid Working Group se dostalo několik jedinců i k soukromému chovateli v Evropě a posléze k několika dalším akvaristům a dalo základ malé populaci v lidské péči. Díky mezinárodní podpoře byl tento druh úspěšně navrácen na jednu z původních lokalit v Río Teuchitlán, která je dlouhodobě pečlivě monitorována kvůli souběžně probíhajícímu vypouštění jiných vyhubených ryb, gudejí.

Jelečci teuchitlánští v Zoo Ostrava

V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava chovají tyto raritní ryby od roku 2019. Základem chovu bylo 25 mladých jedinců. Tím se stali mezi zoologickými zahradami sdruženými v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) i Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) prvními a dosud jedinými chovateli tohoto druhu. Jelečci jsou spolu se dvěma druhy gudejí chováni v nově vybudovaném akváriu při vstupu do pavilonu Malá Amazonie. Nová expozice představuje nejen nejvzácnější obyvatele Río Teuchitlán, ale upomíná i na výše popsané záchranné projekty, které podporují mj. i návštěvníci ostravské zoo prostřednictvím programu „Dvě koruny ze vstupu“.

Odchov jelečka teuchitlánského probíhá v zázemí. Mláďata jsou velmi citlivá na kvalitu vody a vyžadují zpočátku velmi drobnou potravu, po překonání kritických dvou týdnů ale rychle rostou. Tento druh se v našich podmínkách vytírá dvakrát ročně – na jaře a na podzim, když teplota vody a délka denního světla dosáhnou středních hodnot. Povodí Río Ameca je v subtropickém pásmu, ale leží ve vysoké nadmořské výšce, a proto jelečkům vyhovuje chladnější zimování a nepříliš horké léto, což je nutné zohlednit i v akvarijních podmínkách.

„Jelečci jsou poměrně plaché ryby, a pokud umístíme pár do vytírací nádrže, hodně jej to stresuje. Proto necháváme celé hejno pohromadě v jejich běžné nádrži a vyrobili jsme si do ní speciální přepážku, která potěr jednosměrně navede do odděleného prostoru, odkud ho snadno odlovíme. Je to zatím první druh ryb, u kterého jsme tuto metodu zkusili – a osvědčila se. Takto sice většinu jiker a potěru jelečci sežerou, ale je to pro ně mnohem šetrnější řešení,“ popisuje specifika odchovu akvaristka Markéta Rejlková.

Zoo Ostrava do 27. ročníku Bílého slona přihlásila odchovy do všech tří soutěžních kategorií. Kromě vítězství v kategorii Ostatní získala i třetí místo v kategorii Savci s odchovem šimpanze hornoguinejského.

A – savci

– šimpanz hornoguinejský (Pan troglodytes verus) – 3. místo

B – ptáci

– timálie sečuánská (Liocichla omeiensis)

C – ostatní

– holaspis létavý (Holaspis guentheri)

– jeleček teuchitlánský (Notropis amecae) – 1. místo

– patetra Powellova (Neolebias powelli)

– sekernatka dlouhoploutvá (Thoracocharax stellatus)

– bičovec pestrý (Damon variegatus)

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se již druhým rokem nekonalo. Ceny budou opět předány zástupci sdružení Česká ZOO přímo vítězným zoologickým zahradám.